Liste over styrets medlemmer.  

Styret

Styreleder

Børre Rognlien

Nestleder

Amela Koluder

Styremedlem

Synnøve Brenden

Styremedlem

Lena Palmqvist

Styremedlem

Anne Lise Fredlund

Styremedlem

Randi Nordtorp Mølmen

Ansattrepresentant

Truls Strand

Ansattrepresentant

Hanne Bergseth

Varamedlemmer

Varamedlem

Tone Kolaas

Varamedlem

Kristin Helland

Varamedlem ansatte

Gry Petersbakken (1. vara)

Varamedlem ansatte

Mari S. Stakston (2. vara)

Observatør

Observatør fra Lillehammer Museums Venner

Sven Strand